Kapadokya Tarihi

Kapadokya Tarihi Dönem Dönem Özeti

Kapadokya tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile sadece ülke içerisinde değil, tüm dünya genelinde son derece ünlü bir bölgedir. Türlü türlü gizemlerle, tarihi dokularla ve eşsiz bir doğa ile donatılmış olan Kapadokya bölgesi sahip olduğu güzellikler ile her yıl milyonlarca ziyaretçiye kapılarını aralamaktadır. Profesyonel rehberler aracılığı ile Kapadokya bölgesi detaylı bilgiler edinilerek gezilebilmektedir. Kapadokya bölgesi tam olarak medeniyetlerin beşiğidir. Pek çok farklı millete ev sahipliği yapmış, tarihe doğrudan tanıklık etmiştir. Bu nedenle her bir karesinde eşsiz bir yapıları, birbirinden farklı hikayeleri bulunmaktadır.

Kapadokya bundan tam 60 milyon yıl öncesinde Güllü Dağ, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tarafından püskürtülen lavlar ile temelleri atılmış bir bölgedir. Gel zaman git zaman milyonlarca yıla yayılmış olan yağmurlar, rüzgarlar tarafından aşınmaları ile birlikte bugünkü şeklini almıştır. Doğanın uzun emeği bölgeyi adeta bir nakış olarak peribacalarıyla işlemiştir. Bugünkü görkemli yapısı yıllar boyu süren aşındırmalar ile oluşmuştur. Doğa kendi sanatını bu bölge üzerinde göstermiştir. Günümüzde hala korunaklı bir şekilde seyre durmakta olan peribacaları bölgenin her yerinde gözlemlenebilmektedir.

Kapadokya tarihi paleolitik dönemlere kadar gidebilmektedir. İlk yerleşimlerin bu dönemlerde gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Bu dönemden sonra tekrar aktifleşen volkanlar uzun bir süre boyunca tekrar insanların yerleşmelerine müsaade etmemiştir. Neolitik döneme kadar bu durum böyle devam etmiştir. Ürgüp yakınlarında Avla Tepesi üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan obsidyen ve sileks taş aletler bulunmuştur. Bu aletlerin neolitik dönemlere ait oldukları saptanmıştır. Daha sonrasında ise İpek Yolu tekrar Kapadokya için önemli bir parlama dönemini yaşatımıştır.

Kapadokya Tarihi Asurlar Dönemi

Kronolojik olarak bakıldığında Kapadokya sınırları içerisinde yaşamış olan en eski medeniye Asurlar olmaktadır. İlk ticari öğütlerini Kayseri Küllütepe ve Hattuşaş Karum üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Anadolu’da yazının ilk kez görüldüğü dönemlerdir. Kapadokya tabletleri olarak anılmakta olan çivi yazıları metinler ticaret ve evlilik ile ilgili kurallarla ilgilidir. Hitit medeniyeti sanatının temeli bu medeniyet ile birlikte atılmıştır. Tapınma ve tanrı fikirlerini Anadolu’ya taşıyan bir medeniyet olmuştur. Kapadokya uygarlıkları içerisinde ilk sırada gelmektedirler.

Kapadokya Tarihi Hititler Dönemi

Asurlar sonrasında Hititler Kapadokya üzerinde koca bir uygarlık haline gelmektedirler. Kocaman bir imparatorluk haline gelen Hititlerin başkenti Hattuşaş olmaktadır. Kapadokya hakkında ilginç bilgiler edinmek isteyenler Kapadokya’nın medeniyetler tarihine bakabilirler. Burada yer alan tüm medeniyetler oldukça ilginç izler bırakmış ve şimdiki görkemli Kapadokya bölgesinin oluşmasını sağlamışlardır.

Kapadokya bölgesi üzerinde hemen hemen her yerinde izlerini bırakmış olan Hititler Kapadokya tarihi içerisinde son derece önemlidir. Kapadokya’nın her bir karışında bir iz bırakacak kadar uzun ömürlü bir medeniyet olmuşlardır. Önemli geçitler, ırmakların yakınlarında anıtlar bırakmışlardır. Ulaştıkları sınırları ve hikayelerini geçtikleri yollara işlemişlerdir. Kapadokya bölgesi içerisinde yeraltı şehirlerinin savunma amaçlı geçitlere döşendiği tarihler de Hititler dönemine denk gelmektedir. Hititler dönemi Kapadokya bölgesi için son derece önemlidir.

Kapadokya Tarihi Frigler Dönemi

Kapadokya bölgesine katkıda bulunan medeniyetler içerisinde Frigler de bulunmaktadır. Kapadokya hakkında kısa bilgi verilecek olursa en önemli bilgi Kapadokya’nın medeniyetler beşiği olduğunu belirtmek olacaktır. Kapadokya pek çok medeniyete ev sahipliği yapması nedeni ile pek çok ize ve tarihi dokulara sahiptir. Sahip olduğu doğası ile birlikte de mükemmel bir bölgedir. Her gezginin rotasına giren bu önemli alan tüm dünya genelinde oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır.

Friglerin tarih sahnesine girmesi ile birlikte Orta Anadolu sınırları içerisinde yer alan Hitit kentleri birer birer yıkılmışlardır. Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Geç Hitit Dönemi başlamıştır.

Kapadokya Tarihi Persler ve Kapadokya Krallığı

Asurlular Kapadokya için Katpatuka adını vermişelerdi. Bugünkü adı ise Persler tarafından verilmiştir. Anlamı ise “Güzel Atlar Ülkesi” demektir. Zerdüştlüğü benimsemiş olan Persler ateşin son derece kutsal olduğuna inanmakta idiler. Bölgede yer alan yanardağlar onlar için tapınaktı. Büyük İskender tarafından bozguna uğratılana kadar da bölgede hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Büyük İskender Persleri yenmiş ancak Kapadokya halkının direncini yenememiştir. Kapadokya Krallığı da işte bu dönemde bu nedenle kurulmuştur. Kapadokya Krallığı bir süre sonra Büyük İskender öldükten sonra barış ve huzurunu kaybetmiştir. Bir süre sonrada güçlenmekte olan Roman İmparatorluğunun bir eyaleti haline gelmiştir.

Bizans- Roma İmparatorluğu Dönemi

Kapadokya’nın Hristiyanlık açısından önemi bu dönemde ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık yeni yeni yayılmaya başlamıştır ve Kayseri bölgesini Hristiyanlık üssü haline getirmişlerdir. 4.yüzyılda Hristiyanlık son derece hızlı bir şekilde yayılım göstermekte idi. Sığınmak için oldukça elverişli olan Göreme ve çevresi Kayseri piskoposu olan Aziz Basil tarafından yayılmış olan bir öğreti ile birlikte manastır yaşamının resmen başladığı ilk yer olmuştur. Bu dönem bu nedenle Hristiyanlık için son derece önemli olan bir dönemdir. O dönemlerde Kapadokya’nın merkezi Kayseri idi.

Roma İmparatorluğu dağılmaya başlaması sonrasında Kapadokya’ya uzun süreli Doğu Roma etkisi yerleşmiştir. 7.yüzyılın ilk yarısında Sasaniler ve Bizanslılar arasında olan savaşlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sasaniler bölgeyi kısa süre içerisinde himayesi altına almıştır. Sasaniler Halife Osman tarafından yıkılmışlardır. Kapadokya bölgesi ise bu defa Emevi Arap akınlarına maruz kalmıştır.

Kapadokya Tarihi Selçuklu Dönemi

Bizans İmparatoru Selçuk Bey’in ordusuna Malazgirt Savaşı ile birlikte yenilmiştir. Bu sayede Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. 1082 yılında da Selçuklular Dönemi başlamış olmuştur. Yüzyıllarca Hristiyanların merkezi haline gelen bölgede Müslüman Türklerin varlığı herhangi bir şekilde mutsuzluk yaratmamıştır. Bu dönemde var olan Sultan Mesud hakkında yapılan fresklerde övgü ile söz edilmesinden bu durum gayet net bir şekilde anlaşılmaktadır. İki din arasında bir hoşgörü hakimdi. Kapadokya önemi medeniyetler bakımından son derece yüksektir. Buradan geçen her medeniyet arkasında önemli bir iz bırakmıştır.

Kapadokya Tarihi Osmanlı Dönemi

En sakın ve en kalkındığı dönemler Osmanlı Dönemi’dir. Hristiyanlar Selçuklu döneminde olduğu gibi rahatça yaşamlarına ve ibadetlerine devam edebilmişlerdir. Hoşgörü içerisinde yaşamlarına devam etmişlerdir. Camiler, çeşmeler, külliyeler yapılmaya başladı. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Hristiyan halk bölgeyi terk etmiştir ve arkalarında tüm medeniyetlerden izler taşıyan yapılar bırakmışlardır. Kapadokya kültürel özellikleri içerisinde bu yapılar bulunmaktadır. Birçok kültürün birçok inanışın atmosferine sahiptir. Kapadokya’nın bu kadar özel olmasını sağlayan peribacaları gibi doğal oluşumlar da bölge için son derece önemlidir.

Kapadokya tarihi ağızdan ağıza yayılan rivayetleri ile de son derece gizemlidir. Her tarihin altında farklı bir hikaye bulunmaktadır. Her bir tarihte farklı bir söylence bulunmaktadır. Kapadokya Peri Bacaları oluşumundan keşişlerin yaşamasına kadar yüzlerce anlatıma sahiptir. Kapadokya tarihçesi son derece özel ve nettir. Yer alan medeniyetleri ile birlikte kendisine özgü izlere sahip olmuştur. Birçok kültür ve birçok inanış bu bölgede yer almıştır. Bu nedenle son derece özel bir bölgedir.

Kayaların tüflü yapıları nedeni ile de kolayca oyulmak için müsait olmuşlardır ve böylelikle de barınmak için uygun oldular. Bunun sonucunda da yeraltı şehirleri gibi çeşitli yapılar ortaya çıkmıştır. Kapadokya her bir adımında farklı hikayeler, tarihi izler ve önemli yapılar barındırmaktadır. Özel atmosferi nedeni ile tüm dünyada dikkatleri çekmekte ve ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Kapadokya Yardım
Kapadokya Yardım
Merhaba.
Yakın Zamanda Hizmete Girecektir.